محافظ سکو مترو

درب های محافظ مترو کوتاه

درب های محافظ مترو کوتاه
مزایای استفاده از ‏PSD‏ در مدیریت سیستم حمل و نقل ریلی
• ورود ایمن قطار به ایستگاه
• افزایش سرعت حرکت قطار
• کاهش تأخیر در حرکت مجدد قطار از ایستگاه
• محافظت درب های قطار از فشار ناشی از هجوم مسافر در زمان ازدحام
• جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به تونل ها
• کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش در ایستگاهها
• مدیریت به هنگام ایستگاهها در زمان ازدحام و اضطراری
• کاهش هزینه های ساختمانی ایستگاه
• قابلیت نصب در ایستگاههای در حال بهره برداری
• امکان بهره گیری گسترده از خدمات تبلیغاتی و اطلاع رسانی
‏ ‏
مزایای استفاده از ‏PSD‏ برای مسافری
• بوجود آمدن فضای ایمن در روی سکو برای کودکان، سالخوردگان و ناتوانان جسمی
• دسترسی راحت و آسان به قطار و سکو در زمان سوار/پیاده شدن
• جلوگیری از پرت شدن افراد به مسیر عبور قطار در زمان ازدحام و شلوغی ایستگاه
• ازبین رفتن تأثیرات جابجایی هوا در هنگام ورود قطار به ایستگاه
• جلوگیری از بروز سانحه، تأخیر و هزینه های ناشی از این اتفاقات
• افزایش محافظت در مقابل آتش سوزی
• جلوگیری از نفوذ گرد و غبار تونل به داخل سکو

درب های محافظ سکوی مترو
درب های محافظ سکوی مترو ( PSD) جزو تجهیزات نسبتا جدید در بسیاری از ایستگاه های مترو در سرتاسرجهان می باشند.
تعدادی از درب های محافظ سکو بصورت یک سیستم جداگانه پس از ساخت مترو نصب شده اند و در واقع با خود سیستم مترو نصب نشده اند.
در حال حاضر این درب ها بصورت گسترده در سیستم های مترو آسیا و اروپا مورد استفاده می باشند.