نمونه کار درب اتوماتیک کشویی بیمارستان اردیبهشت شیراز

نمونه کار درب اتوماتیک کشویی بیمارستان اردیبهشت شیراز

از پروژه ها و نمونه هایی که خیلی مورد استقبال قرار گرفته درب اتوماتیک کشویی بیمارستان می باشد. گروه الماس در نیز تلاش بسیاری در زمینه نصب درب اتوماتیک کشویی بیمارستان انجام داده است.

به دلیل کیفیت های بالایی که نمونه های درب اتوماتیک کشویی بیمارستان این گروه دارد. مورد استقبال مشتریان زیادی قرار گرفته است.