فریم آنادایز درب اتوماتیک

فریم آنادایز درب اتوماتیک

فریم آنادایز فریمی است که در آن لایه ای عموما اکسیدی و دارای خواص

فریم آنادایز درب اتوماتیک محافظتی و تزیینی بر سطح فلز موردنظر پوشانده شده است. از مزایای فریم آنادایز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مقاومت بیشتر فریم آنادایز درب اتوماتیک در مقابل خوردگی

• افزایش بیشتر قدرت چسبندگی در فریم آنادایز
• نمای بسیار زیباتر فریم آنادایز نسبت به سایر فریم ها
• افزایش قدرت بازتاب حرارت در فریم آنادایز

فریم آنادایز درب اتوماتیک مقاومت سایشی بالاتر فریم آنادا