استابلایزر نوسان گیر درب اتوماتیک

استابلایزر نوسان گیر درب اتوماتیک

استابلایزر (نوسان گیر) درب اتوماتیک شیشه ای

محافظت از وسایل الکترونیکی در برابر نوسانات جریان برق یک عمل ضروری در جهت افزایش طول عمر سیستم های الکترونیکی است. وظیفه اصلی استابلایزر محافظت از سیستم های الکترونیکی نصب شده بر روی درب اتوماتیک شیشه ای در برابر نوسانات برق است. تثبيت برق شهر و محافظت در برابر اتصال کوتا جریان برق نیز بخشی دیگر از کارکرد های استابلایز می باشد.

استابلایز امکان محافظت از سیستم در برابر رعد و برق و نوسانات لحظه ای و اسپایک ها را نیز دارا می باشد.