نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ مجتمع پتروشیمی بوشهر

نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ مجتمع پتروشیمی بوشهر

درب های اتوماتیک را می توان به روش های مختلفی بسته به نوع درب یا کاربرد آن نصب کرد. این مجموعه با کمترین قیمت نصب درب ها را انجام می دهد. و پروژه های بسیاری را نیز انجام داده است که نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ مجتمع پتروشیمی بوشهر یکی از آنهاست.

فضایی که برای این نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای اسلایدینگ مجتمع پتروشیمی بوشهر در نظر گرفته شد بسیار کوچک است. همچنین می توان تنظیم کرد که باز بماند و پس از مدتی باز شدن بسته شود. با این کار اطمینان حاصل می شود که درب در زمان مناسب بسته می شود و هوای گرم یا خنک شده به بیرون خارج نمی شود.