درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک گردان یا Revolving

عملکرد سیستم درب اتوماتیک گردان که معمولا به صورت سه باله و چهار باله مورد استفاده قرار می گیرد با قرار گرفتن فرد در زاویه دید چشم الکترونیکی درب اتوماتیک گردان شروع به چرخیدن و با حرکت عابر می چرخد و با مکث عابر مکث می کند و درب اتوماتیک گردان از سیستم ایمنی بالایی برخوردار می باشد. این امر توسط سنسورها که در لت ثابت و متحرک سقف نصب می گردد تامین می شود.

با وجود قدرت زیاد موتور دستگاه سیستم درب اتوماتیک گردان از ایمنی بسیار بالایی برخوردار است که این امر توسط سنسورهایی که در لت های ثابت و متحرک و سقف نصب میگردد تامین می گردد.

موارد استفاده درب اتوماتیک گردان

* درب اتوماتیک گردان هتل ها
* درب اتوماتیک گردان بانکها
* درب اتوماتیک گردان فرودگاه ها
* درب اتوماتیک گردان بیمارستان ها
* درب اتوماتیک گردان مراکز عمومی
* درب اتوماتیک گردان اماکن تفریحی
* درب اتوماتیک گردان اماکن دولتی