سیم کشی درب اتوماتیک تورمکس TORMAX

سیم کشی درب اتوماتیک تورمکس TORMAX

سیم کشی درب اتوماتیک تورمکس TORMAX 2101

سیم کشی درب اتوماتیک تورمکس TORMAX 2201

اگر برای سیم کشی درب اتوماتیک تورمکس TORMAX از چشم مادون دار استفاده میکنید از الگوی زیر استفاده نمایید.

1– کلیه رنگهای سفید سبز بنفش به ترمینال 1

2– زرد داخلی به ترمینال 2

3– زرد خارجی با صورتی به ترمینال 3

4– قهوه ای به ترمینال 4

کلید تغیر حالت : اگر سوکتی نبود سیم قرمز را به 8 و دو تای دیگر را به 6 و 7

رسیور : فرمان های رسیور به 9 و 10

سیم کشی درب اتوماتیک تورمکس TORMAX در ردیف دوم که یک ترمینال 8 تایی است 2 به 3 و 6 به 7 باید جامپ شود.

در صورت بروز مشکل با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تنظیمات سیم کشی درب اتوماتیک تورمکس TORMAX

0 عرض بازشو از5تا100درصدقابل تنظیم است.
1 سرعت بازشو حداکثرسرعت روی 1 می باشد.
2 سرعت بسته شدن حداکثرسرعت روی 1 می باشد.
3 زمان بازماندن 5/.ثانیه تا 120 قابل تنظیم است.
4 کاهش سرعت ترمزابتداوانتهارامشخص می کند.
5 عملکرد باتری گزینه 4 قرارداده شود.
9

 

 

 

 

 

 

0 کالیبره که حتماباید اجرا شود.
1 ریست کارخانه -که اگرسه بارپشت سرهم انجام

درب حالت دستی پیدا می کند.

4 تعداددفعات بازشدن درب رانشان می دهد.
5 تعدادساعت کاری دستگاه رامشخص می کند.
6 مدل درب رانشان می دهد.
9 جهت گردش موتورراعوض می کند.