درب اتوماتیک

درب اتوماتیک

درب اتوماتیک شیشه ای کشوئی (اسلایدینگ)

این دربها به دلیل عملکرد ساده کشویی آن، وباتوجه به قیمت نسبتا کمتری از انواع دیگردرب های اتوماتیک وهمچنین از لحاظ سیف انرزی وایجاد ظاهری زیباتربه ورودی های ساختمان یکی از پر مصرف ترین انواع درب های اتوماتیک محسوب می گردندو در حالت استاندارد می تواند نصف عرض دهانه را به عنوان بازشو در اختیار قرار دهند .این درب اتوماتیک میتواند به دوصورت فریم دار و فریم لس (بدون فریم ) باشد.

در های اتوماتیک کشوئی (اسلایدینگ ) در انواع زیر قابل ارائه هستند:

1- درب اتوماتیک کشویی با 2 لنگه ثابت و 2 لنگه متحرک
در این درب اتوماتیک ها عموما عرض دهانه به 4 قسمت تقسیم و 2 قسمت برای پانل با لنگه های ثابت و 2 قسمت برای پانل با لنگه های متحرک در نظر گرفته می شود . به ترتیبی که لنگه های در جهت خلاف هم روی لنگه های ثابت حرکت می کنند.

2- درب اتوماتیک کشویی با یک لنگه شیشه متحرک و یک لنگه شیشه ثابت
این درب اتوماتیک برای ورود ی محل هایی که عرض دهانه از اندازه استاندارد کمتر است و بطور معمول در دهانهد هایی که عرض آن حداکثر 250 سانتی متر است ، مناسب هستند . در این درب اتوماتیک یک لنگه متحرک به صورت کشویی روی لنگه ثابت حرکت می کند و معمولا حدودا از 2/1 عرض دهانه به عنوان بازشو می توان سود برد

3- درب اتوماتیک کشویی با 2 لنگه متحرک بدون لنگه ثابت
درب اتوماتیک عموما در مکانهایی نصب پانل یا لنگه ثابت باعث محدودیت در عرض بازشو می شود و از فضاهای جانبی مانند دیوارها بعنوان پانل ها ی ثابت بهره گرفته می شود و 2 لنگه ثابت روی فضای خالی به صورت کشویی به حرکت در می آیند تا تمام عرض دهانه که معمولا هم محدود و کوچک است ، درب اتوماتیک بعنوان بازشو قابل بهره برداری گردد.

4- درب اتوماتیک با یک لنگه متحرک و بدون لنگه ثابت
این نوع درب اتوماتیک کشویی نیز برای فضاهایی که بازشو کمتر از 150 سانتی متر و دارای محدودیت هستند ، درب اتوماتیک قابل بهره برداری می باشد. دیوار یا فضای جانبی در این دربها به عنوان لنگه یا پانل ثابت مورد استفاده قرار می گیرند.