نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای بانک کشاورزی کرمانشاه

نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای بانک کشاورزی کرمانشاه

زمانی که بانک ها و موسسات مالی و اداری مراجعه می کنید این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که در هنگام رفت و آمد ، افراد بدون درگیر شدن برای باز و بسته شدن درب ورود و خروج داشته باشند.

البته این نوع درب ها بسیار از نظر بهداشتی و عدم اتلاف انرژی گرمایشی و سرمایشی مناسب می باشند. نمونه کار نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای بانک کشاورزی کرمانشاه از هر جهت بیانگر این ویژگی ها می باشد.