نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای کشویی ساده بانک مسکن ایلام

نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای کشویی ساده بانک مسکن ایلام

سیستم درب اتوماتیک مدرن، اعم از گردان، چرخشی یا کشویی و اسلایدینگ، با در نظر گرفتن ایمنی طراحی شده است. نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای کشویی ساده بانک مسکن ایلام از این قاعده مستثنی نیست.

مقاوم‌ترین محافظ مقاوم ، سنسور چشمی برقی هستند. . این سنسور برای نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای کشویی ساده بانک مسکن ایلام برای اطمینان از اینکه هر جسمی در مسیر بسته شدن درب در برابر بسته شدن درب محافظت می شود استفاده می شود.