اجرای درب اتوماتیک شیشه ریولوینگ مجتمع تجاری زنجان

اجرای درب اتوماتیک شیشه ای ریولوینگ مجتمع تجاری زنجان

اجرای درب اتوماتیک شیشه ای ریولوینگ مجتمع تجاری زنجان توسط فنی کاران و پرسنل این مجموعه انجام گرفته است. این نمونه از انواع درب ریولوینگ یا درب اتوماتیک چرخان سه لت می باشد که کمترین میزان اتلاف انرژی را دارد و هیچ گونه تبادل هوایی مستقیم بین هوای داخل و بیرون وجود ندارد و به همین دلیل گرد و غبار یا ریزگرد جریانی برای ورود مستقیم ندارد.

حرکت درب چرخان می تواند به صورت یک جهته حر‌کت کند و یا به صورت دو جهته. همچنین حرکت می تواند به صورت پیوسته و مداوم باشد و یا آنکه دارای سنسور باشد و به محض ورود شخص به فضای درون درب اتوماتیک شیشه ای شروع به چرخیدن نماید. درب های ریولوینگ می توانند به صورت دو لت، سه لت یا چهار لت باشند که انواع سه لت که در این پروژه کار شده است، با یکدیگر زاویه ۱۲۰ درجه دارند. انواع چهار لت بر یکدیگر عمود می باشند و درب های اتوماتیک شیشه ای چرخان دو لت با یکدیگر در یک راستا بوده و زاویه ۱۸۰ در جه دارند. درب اتوماتیک چرخان شیشه ای ظاهری مدرن و زیبا به ساختمان ها می دهد و برای مجتمع های اقامتی و تفریحی انتخاب مناسبی هستند.