Tag Archives: اپراتور درب اتوماتیک دی

مشخصات اپراتور اسلایدینگ دی حداکثر وزن هر لنگه متحرک 120 kg در سیستم های دو لنگه(Double) و1500 در سیستم های تک لنگه(single) حداقل وحد اکثر سرعت باز شدن درب ها10 cm/s-70cm/s حداقل وحد اکثر سرعت بسته شدن درب ها10 cm/s-50cm/s حداقل حداکثر عرض بازشو30cm-300cm در سیستم های دو لنگه (Double) و30cm-250cm در سیستم های تک […]