Tag Archives: اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس X4

اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X4 سیستم استاندارد درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس دارای متعلقات زیر می باشد: اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X4 ساخت کشور آلمان استفاده از موتور پرقدرت دانکر آلمان (Dunker) در اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X4 اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X4 […]