Tag Archives: قیمت اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X4

اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X2 سیستم استاندارد درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X2 دارای متعلقات زیر می باشد: اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X2 ساخت کشور آلمان استفاده از موتور پرقدرت دانکر آلمان (Dunker) بدون محدودیت تردد با تحمل وزن 2*150kg ریل و کاور اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای […]

اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X4 سیستم استاندارد درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس دارای متعلقات زیر می باشد: اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X4 ساخت کشور آلمان استفاده از موتور پرقدرت دانکر آلمان (Dunker) در اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X4 اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای هالوکس Holux X4 […]