کلید تغییر حالت درب اتوماتیک گیلگن KABA

کلید تغییر حالت درب اتوماتیک گیلگن KABA

کلید تعیین وضعیت KABAگیلگنSLA60 در درب شیشه ای اتوماتیک به خودی خود یک کامپیوتر کوچک است

توسط دو سیم با مدار فرمان در ارتباط است و کلیه تنظیمات اپراتور کابا توسط این کلید قابل برنامه ریزی است.

از ویژگی های کلید تغییر حالت درب اتوماتیک گیلگن KABA میتوان به عملکرد هوشمند آن در نمایش خطاهای هر قسمت از سیستم توسط کد مخصوص آن اشاره کرد.

توضیحات

کلید تغییر حالت درب اتوماتیک گیلگن KABA

کلید تغییر حالت درب اتوماتیک گیلگن KABA

نظرات

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلید تغییر حالت درب اتوماتیک گیلگن KABA”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *