کلید تغییر حالت درب اتوماتیک KABASLA

کلید تغییر حالت درب اتوماتیک KABASLA

کلید تغییر حالت درب اتوماتیک KABASLA اتوماتیک به خودی خود یک کامپیوتر کوچک است .

توسط دو سیم با مدار فرمان در ارتباط است و کلیه تنظیمات اپراتور کابا توسط این کلید قابل برنامه ریزی است.

از ویژگی های کلید تغییر حالت درب اتوماتیک KABASLA میتوان به عملکرد هوشمند آن در نمایش خطاهای هر قسمت از سیستم توسط کد مخصوص آن اشاره کرد .

توضیحات

کلید تغییر حالت درب اتوماتیک KABASLA

کلید تغییر حالت درب اتوماتیک KABASLA

نظرات

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلید تغییر حالت درب اتوماتیک KABASLA”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *