کلید دیجیتال تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90

کلید دیجیتال تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90

مجهز به سلکتور و کلید دیجیتال 5 حالته دیجیتال جهت تغییر حالت اپراتور از حالت نرمال به حالت های یک طرفه دوطرفه زمستانه قفل و .. ریل آلومینیوم با مقطع قابل تعویض

کلید دیجیتال تغییر حالت لابل LABEL سلکتور دستی یا دیجیتال دارای حالت های

۱- دائم باز ۲- زمستانی نیمه باز ۳-یک طرفه قفل ۴- قفل کامل ۵- اتوماتیک کامل

فروش کلید مکانیکی و دیجیتال لابل کلید دیجیتال تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90

کلید دیجیتال تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90 با قیمت تجاری برای استعلام قیمت با شماره های ما تماس بگیرید.

توضیحات

کلید دیجیتال تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90

مجهز به سلکتور و کلید دیجیتال 5 حالته دیجیتال جهت تغییر حالت اپراتور از حالت نرمال به حالت های یک طرفه دوطرفه زمستانه قفل و .. ریل آلومینیوم با مقطع قابل تعویض

کلید دیجیتال تغییر حالت لابل LABEL سلکتور دستی یا دیجیتال دارای حالت های

۱- دائم باز ۲- زمستانی نیمه باز ۳-یک طرفه قفل ۴- قفل کامل ۵- اتوماتیک کامل

فروش کلید مکانیکی و دیجیتال لابل کلید دیجیتال تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90

کلید دیجیتال تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90 با قیمت تجاری برای استعلام قیمت با شماره های ما تماس بگیرید.

نظرات

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلید دیجیتال تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *