کلید مکانیکی تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90

کلید مکانیکی تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90

مجهز به سلکتور و کلید مکانیکی 5 حالته دیجیتال جهت تغییر حالت اپراتور از حالت نرمال به حالت های یک طرفه دوطرفه زمستانه قفل و .. ریل آلومینیوم با مقطع قابل تعویض

کلید مکانیکی تغییر حالت لابل LABEL سلکتور دستی یا دیجیتال دارای حالت های

۱- دائم باز ۲- زمستانی نیمه باز ۳-یک طرفه قفل ۴- قفل کامل ۵- اتوماتیک کامل

فروش کلید مکانیکی و دیجیتال لابل ککلید مکانیکی تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90

کلید مکانیکی تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90 با قیمت تجاری برای استعلام قیمت با شماره های ما تماس بگیرید.

توضیحات

کلید مکانیکی تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90

مجهز به سلکتور و کلید مکانیکی 5 حالته دیجیتال جهت تغییر حالت اپراتور از حالت نرمال به حالت های یک طرفه دوطرفه زمستانه قفل و .. ریل آلومینیوم با مقطع قابل تعویض

کلید مکانیکی تغییر حالت لابل LABEL سلکتور دستی یا دیجیتال دارای حالت های

۱- دائم باز ۲- زمستانی نیمه باز ۳-یک طرفه قفل ۴- قفل کامل ۵- اتوماتیک کامل

فروش کلید مکانیکی و دیجیتال لابل ککلید مکانیکی تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90

کلید مکانیکی تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90 با قیمت تجاری برای استعلام قیمت با شماره های ما تماس بگیرید.

نظرات

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلید مکانیکی تغییر حالت لابل اولوس EVOLUS90”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *